The Mega Menu

Multiple menus to choose from. Each drag-n-drop customizable.

Premium Pack

One flexible templates series to rule them all. Everything you need to build an awesome Hubspot website.
Force actuator datasheet

Incredible Support

Questions are bound to pop up. When they do, you can expect a fast and detailed response via chat or email.
Learn More

Additional Services

Need a little extra help building your website? I've got you covered and over a range of design and development services.
Learn More

OptoFidelity News

4 min read

Collaboration between OptoFidelity and poLight to further strengthen testing capability and capacity of poLight's TLens®

01 June 2021

Press release 1 June 2021

Collaboration between OptoFidelity and poLight to further strengthen testing capability and capacity of poLight ́s TLens®

TLens®, a unique tunable photographic lens, has been introduced to the market for various user groups and applications. TLens “replicates” the lens of the human eye, enables new user experiences, and eases the implementation of autofocus functions for various applications.

“poLight’s TLens is a tunable optical lens that enables the focus function in optical devices used in various products where quality and reliability are key,says Dr. Øyvind Isaksen, CEO at poLight ASA. In order to further strengthen our capability to secure the above, poLight has partnered up with OptoFidelity to meet the future demand in this important area.”

The demand for high quality combined with high production volumes requires multi-talented technical experience, and this puts OptoFidelity ahead of most other similar service providers. Collaborating with poLight ASA in manufacturing the TLens®, OptoFidelity provides best-in-class automated test systems. This kind of partnership requires international service coverage and OptoFidelity can match this need with its global presence.

We at OptoFidelity have a long history of providing highly accurate optical test systems from R&D to mass production. We develop the best-performing automation products and measurement technologies for our customers, enabling their innovations for a smarter future. This new cooperation with poLight is an exciting opportunity for us in camera testing and measurement. Our world-class competence combined with a local and global reach allows poLight to further strengthen its capability in securing quality and reliability,says Lasse Lepistö, CEO at OptoFidelity Oy.


Additional information and interview requests:
Lasse Lepistö, CEO at OptoFidelity Oy
+358 40 7411221
lasse.lepisto@optofidelity.com

About OptoFidelity Oy., Inc.
OptoFidelity is an agile measurement automation provider with a wide range of expertise in smart device testing from R&D concepting to smart manufacturing QA. OptoFidelity is a Finland-based global company providing optical metrology and engineering services in NA, EMEA and APAC. For the latest news, please visit the OptoFidelity news page at www.optofidelity.com/news

About poLight ASA
poLight offers a new autofocus lens which "replicates" the human eye for use in devices such as smartphones, wearables, barcode, machine vision systems and various medical equipment. poLight's TLens® enables better system performance and new user experiences due to benefits such as extremely fast focus, a small footprint, no magnetic interference, low power consumption and constant field of view. poLight is based in Horten, Norway, with offices in Finland, France and China and representation in Taiwan and Korea. For more information, please visit www.polight.com

---

Lehdistötiedote 1. kesäkuuta 2021

OptoFidelityn ja poLightin yhteistyö vahvistamaan poLight TLens® -tuotteiden testausteknologiaa ja -kapasiteettia

Uudella tavalla säädettävä, ihmissilmää jäljittelevä, TLens®-linssi on lanseerattu markkinoille. Linssi palvelee monenlaisia käyttötarkoituksia ja kohderyhmiä. TLens® helpottaa automaattitarkennuksen käyttöä erilaisissa sovelluksissa ja mahdollistaa aiemmasta poikkeavan käyttäjäkokemuksen.

“poLightin TLens on säädeltävä optinen linssi. Se mahdollistaa tarkennustoiminnon sellaisissa optisissa laitteissa, joissa laatu ja luotettavuus ovat avainasemassa, kertoo poLight ASAn toimitusjohtaja tohtori Øyvind Isaksen. “Valitsimme kumppaniksi OptoFidelityn, jotta pystymme vastaamaan tämän tärkeän markkina-alueen kysyntään tulevaisuudessa. “

Korkeat laatuvaatimukset ja laaja tuotantovolyymi vaativat laajaa asiantuntemusta ja teknistä kokemusta, mikä tuo Optofidelitylle kilpailuetua moniin samantyyppisiin palveluntarjoajiin nähden. TLens®-linssin valmistukseen Optofidelity tarjoaa poLightille luokkansa parhaat automatisoidut testijärjestelmät. Tämän tyyppinen kumppanuus vaatii kansainvälistä palveluvalmiutta, johon Optofidelity pystyy vastaamaan globaalin verkostonsa avulla.

“Meillä Optofidelityssä on pitkä historia huipputarkkojen optisten testijärjestelmien tuomisessa tutkimus- ja kehitystyöstä massatuotantoon. Kehitämme asiakkaillemme alan suorituskykyisimpiä automaatiotuotteita ja mittausteknologioita, mikä mahdollistaa heille innovaatioiden kehittämisen tulevaisuuden tarpeita ja erilaisia älysovelluksia varten. Yhteistyö poLightin kanssa on meille uudenlainen ja innostava tilaisuus kameratestien ja mittaamisen saralla. Maailmanluokan asiantuntijuutemme yhdistettynä sekä paikalliseen että globaaliin ulottuvuuteen antaa poLightille mahdollisuuden vahvistaa laatua ja luotettavuutta,” sanoo Lasse Lepistö, OptoFidelity Oy:n toimitusjohtaja.


Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Lasse Lepistö, CEO at OptoFidelity Oy
+358 40 7411221
lasse.lepisto@optofidelity.com

OptoFidelity Oy., Inc.
OptoFidelity on ketterien automaattisten mittausratkaisuiden kehittäjä ja kumppani. Yrityksen osaaminen painottuu älylaitteiden testaukseen läpi tuotteen elinkaaren – konseptoinnista ja tuotekehityksestä älykkäiden tuotantolinjastojen laadunvalvontaan. OptoFidelity on suomalaislähtöinen yritys, joka tarjoaa optisia mittausjärjestelmiä ja insinööripalveluja maailmanlaajuisesti. OptoFidelityn uusimmat kuulumiset löydät osoitteesta www.optofidelity.com/news.

poLight ASA
poLight on kehittänyt uudenlaisen ihmissilmää jäljittelevän automaattikohdennuslinssin eri laitteisiin, kuten älypuhelimiin, puettavaan teknologiaan, viivakoodeihin, konenäköjärjestelmiin ja erilaisiin lääketieteellisiin laitteisiin. poLightin TLens® mahdollistaa paremman suorituskyvyn sekä uudenlaisen käyttäjäkokemuksen nopean tarkennuksen, pienen koon, magneettisen häiriöttömyyden, matalan energiankulutuksen ja yhtenäisen näkökentän ansiosta. poLight on perustettu Norjan Hortenissa, ja sillä on toimitilat Suomessa, Ranskassa ja Kiinassa sekä edustus Taiwanissa ja Koreassa. Lisätietoja osoitteesta www.polight.comSign up for our newsletter and get more exciting updates about OptoFidelity! 

Subscribe